help  | about  | cite  | software

Sequence :

Length  630 Residues  MPQPKQNQQKQPQPQQQKPLQKHSSTSSTIIAKPEKERERTQTIGETDMDQSVLNGLAVGADGTAGYHGHKRELGHRVFVNRSLHLENIKYYGFDMDYTLAEYKSPQYEQLGFNLVKERLVFMGYPKEILQFEYDPTFPVRGLWFDTLYGNLLKVDAYGNILVCVHGFEFIKHHQVYELYPNKFLKLDESRVYVLNTLFNLPETYLLACLVDFLTNSSDFVRVERGIKAGDLLFTYKSIFQDVRRAVDWVHSDGDLKRRTTQNMAHYVKKDERLPTVLSRIRESGAKLFMLTNSDYTYTNEIMTYLFDFPHGATPDEPHRDWKTYFDVIVVDARKPLFFDEGTVLRQVDTKTGSLKIGTHVGPLQPGQVYSGGSCELFTKFINAKGKDVLYVGDHIFGDILKSKKIRGWRTFLIVPELVRELHVWTDECQLFAELQNLDIKLGDLYRDLDSSAKVKPDISQLRTCIRDVTHKMDMSYGMMGSLFRSGSRQTFFSSQVVRYADVYAATLLNLIYYPFSYMFRAPAMLLPHESTVAHDQAHQPPPPLGPVPVPATGAASVAASPDEPARILAGTAEHVKDPKDLHRASSIVHTRPSTPTVVTHTHDEDYSEEEETPSGAESSTEAVRDASED